Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Sống Thế Nào?

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Sống Thế Nào?

Tựa đề: Đổi Mới Tâm Trí
Kinh Thánh: Châm Ngôn 3:5-6

Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu
Garden Grove United Methodist Church, California
Chúa Nhật 18/7/2021

Chúa Nhật 18/7/2021

Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con.  Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.

Bản Dịch 2011

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top