Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Phước Cho Người Than Khóc

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Phước Cho Người Than Khóc

Bài giảng: Phước Cho Người Than Khóc
Kinh Thánh:  Ma-thi-ơ 5:4; 2 Cô-rinh-tô 1:3-5
Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu
Hội Thánh Giám Lý Garden Grove, California
Chúa Nhật 6/6/2021

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top