Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Niềm Vui Khó Tả

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Niềm Vui Khó Tả

Tựa đề: Niềm Vui Khó Tả
Kinh Thánh: Nê-hê-mi 8: 1-10
Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu
Garden Grove United Methodist Church, California
Chúa Nhật 28/1/2022

Dân Chúng Được Nghe Đọc Luật Pháp Của Chúa

1. Tất cả dân chúng đều họp lại như một người, tại quảng trường trước cổng Nước. Họ nói với E-xơ-ra – một học giả về giáo luật – đem đến sách luật pháp của Môi-se, mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho dân Y-sơ-ra-ên.

2. Vì vậy, vào ngày mồng một tháng bảy, thầy tế lễ E-xơ-ra đã đem sách luật pháp đến trước hội chúng, cả nam lẫn nữ, cùng tất cả những người có thể nghe và hiểu được. 3. Rồi tại quảng trường trước cổng Nước, trước hội chúng cả nam lẫn nữ cùng những người có thể hiểu được, ông đọc trong sách từ rạng đông cho đến trưa; và tất cả dân chúng đã lắng tai nghe đọc sách luật pháp.

4. Học giả giáo luật E-xơ-ra đứng trên một bục làm bằng gỗ mà họ đã làm cho mục đích này; và bên cạnh ông – đứng bên phải của ông là Ma-ti-thia, Sê-ma, A-na-gia, U-ri, Hinh-kia và Ma-a-xê-gia; và bên trái của ông là Phê-đa-gia, Mi-sa-ên, Manh-ki-gia, Ha-sum, Hách-ba-đa-na, Xa-cha-ri và Mê-su-lam.

5. E-xơ-ra mở sách ra trước mặt cả dân chúng, vì ông đứng cao hơn cả dân chúng, khi ông mở sách ra, tất cả dân chúng đều đứng dậy. 6. E-xơ-ra chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng vĩ đại, và tất cả dân chúng giơ tay của họ lên và đáp lại rằng: “A-men! A-men!” Rồi họ cúi đầu, sấp mặt xuống đất, mà thờ phượng Đức Giê-hô-va.

7. Cũng có Giê-sua, Ba-ni, Sê-rê-bia, Gia-min, A-cúp, Sa-bê-thai, Hô-đi-gia, Ma-a-xê-gia, Kê-li-ta, A-xa-ria, Giô-xa-bát, Ha-nan, Phê-la-gia, và những người Lê-vi đã giúp cho dân chúng hiểu luật pháp; còn dân chúng thì đứng tại chỗ của mình. 8. Như vậy, họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi họ giải nghĩa, và giúp cho dân chúng hiểu điều đã đọc.

Ngày Thánh Của Chúa

9. Nê-hê-mi – quan tổng trấn, E-xơ-ra – thầy tế lễ và là một học giả về giáo luật, cùng những người Lê-vi dạy dân chúng, đã nói với tất cả dân chúng rằng: “Hôm nay là ngày thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em. Đừng sầu than hay khóc lóc!” Bởi vì tất cả dân chúng đã khóc khi họ nghe những lời trong luật pháp.

10. Và rồi ông nói với họ: “Hãy đi, ăn vật béo bổ, uống thức ngọt ngon, và hãy gửi phần cho ai không sắm sửa gì hết, bởi vì hôm nay là ngày thánh cho Chúa của chúng ta. Đừng sầu thảm, bởi vì niềm vui của Đức Giê-hô-va là sức mạnh của các ngươi.”

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top