Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Đặng Ngọc Báu: Người Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Mục Sư Đặng Ngọc Báu: Người Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Mục Sư  Đặng Ngọc Báu: Người Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Người Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Không ai có thể phủ nhận rằng trong những năm gần đây Hội Thánh Ngũ Tuần (Pentecostal) là giáo phái Tin Lành phát triển nhanh chóng nhất khắp nơi trên thế giới.  Chúng ta phải tạ ơn Chúa và cần học hỏi nơi tinh thần truyền giáo của anh chị em Ngũ Tuần.  Tại Việt Nam trong những năm gần đây, phong trào Ngũ Tuần phát triển cũng khá nhanh.  Tiếc rằng khi Hội Thánh phát triển nhanh quá, những người lãnh đạo chưa kịp huấn luyện kỹ, đưa đến có những quyết định kỳ cục; rồi tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa, năm sao thất bổn, khiến danh Chúa bị tổn thương.  Một trong những đặc điểm các con cái Chúa trong Hội Thánh Ngũ Tuần thường nghĩ là được đầy dẫy Đức Thánh Linh. 

Đầy dẫy Đức Thánh Linh là một đề tài phải cần khá nhiều giấy mực để trình bày.  Trong khuôn khổ hạn hẹp của tờ báo nhỏ của chúng ta, kỳ nầy chúng ta sẽ cùng suy nghĩ với nhau về người đầy dẫy Đức Thánh Linh mà thôi.  Người đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ làm gì?

Người đầy dẫy Đức Thánh Linh chẳng làm gì cả một thời gian lâu

Kinh Thánh cho chúng ta biết Giăng Báp-tít đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ (Lu-ca 1:15) nhưng ông đâu có làm gì đặc biệt cho đến mấy chục năm sau.  Cho nên chưa chắc người đầy dẫy Đức Thánh Linh là phải làm điều nầy điều kia cho Chúa liền.  Người đầy dẫy Đức Thánh Linh biết chờ đợi đến thời điểm Chúa muốn mình làm.

Người đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ xác quyết ơn phước Chúa ban cho người khác

Khi Ma-ri mang thai Chúa đến thăm Ê-li-sa-bét, là mẹ của Giăng Báp-tít, thì Ê-li-sa-bét được đầy dẫy Đức Thánh Linh bèn xác quyết (affirm) phước hạnh mà Chúa ban cho Ma-ri (Lu-ca 1:41-45).  Điều đáng buồn của chúng ta ngày nay là thay vì xác quyết ơn phước Chúa ban cho những anh chị em của mình, chúng ta hay vấp phải lầm lỗi là nói ra, hoặc làm giảm giá trị ân phước Chúa ban cho người khác đi.  Xác quyết (affirmation) những điều Chúa ban cho nhau thật là cần thiết trong việc gây dựng thân thể của Đấng Christ.

Người đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ ca ngợi Chúa

Khi Xa-cha-ri được đầy dẫy Đức Thánh Linh ông bèn cất tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời (Lu-ca 1:67-79).  Cụ Si-mê-ôn khi được Đức Thánh Linh cảm động thì cất tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời (Lu-ca 2:25-32).  Trong ngày Lễ Ngũ Tuần, khi các môn đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh họ bèn nói về sự cao trọng của Đức Chúa Trời (Sứ đồ 2:11).  Khi các tín đồ tại nhà Cọt-nây đầy dẫy Đức Thánh Linh họ bèn ngợi khen Đức Chúa Trời (Sứ đồ 10:45-46).  Sự ca ngợi Chúa ở đây không hẳn là phải biết hát mà là biết cất tiếng lên nói lời tôn vinh Chúa về kinh nghiệm phước hạnh mà Chúa đã ban cho mình.

Người đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ dạn dĩ rao truyền Phúc Âm

Khi Phi-e-rơ được đầy dẫy Đức Thánh Linh ông liền giảng đạo Chúa cho những quan quyền mà bình thường ông rất ngại giao tiếp với họ.  Khi đầy dẫy Đức Thánh Linh ông chẳng sợ họ nữa, ngược lại ông rất dạn dĩ rao giảng về Chúa cho họ (Công vụ 4:8-12).  Ông nói rất thẳng và rất mạnh, không chút sợ hãi gì, đến độ những người nghe cũng phải lấy làm lạ.  Khi Hội Thánh của Chúa đầy dẫy Đức Thánh Linh thì các con cái Chúa trong Hội Thánh cũng rao truyền đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ (Công vụ 4:31)

Dầu môi trường để truyền giảng dường như không thuận lợi, Hội Thánh được đầy dẫy Đức Thánh Linh vẫn sốt sắng và mạnh dạn rao truyền đạo Chúa.  Hội Thánh có lòng nóng cháy và dạn dĩ lo việc truyền bá Phúc Âm là Hội Thánh đang được đầy dẫy Đức Thánh Linh.

Người đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ có khả năng ngôn ngữ phi thường

Có hai thứ ngôn ngữ mà người đầy dẫy Đức Thánh Linh có thể kinh nghiệm được.  Một là ngoại ngữ (foreign languages), hai là tiếng lạ (speaking in tongues).  Dầu là ngoại ngữ hay là tiếng lạ, cả hai đều là bởi Đức Thánh Linh ban cho cách đột xuất, chứ không phải tập nói tiếng lạ như một vài người lầm tưởng.  Giả bộ nói tiếng lạ để cho người khác tưởng mình được đầy dẫy Đức Thánh Linh hầu lòe thiên hạ là khinh thường Đức Thánh Linh đó chứ không phải chuyện nhỏ đâu.  Không được nói tiếng lạ, hoặc không có khả năng tự nhiên nói ngoại ngữ không có nghĩa là không được đầy dẫy Đức Thánh Linh.  Có vô số người được đầy dẫy Đức Thánh Linh mà không hề có ơn nói ngoại ngữ hay nói tiếng lạ.  Người có ơn nói ngoại ngữ sẽ dùng ơn đó mà truyền bá Phúc Âm cho những dân tộc khác.  Người có ơn nói tiếng lạ sẽ dùng ơn đó mà gây dựng cho chính mình hay cho người khác, nếu có người thông hiểu và dịch lại (I Cô-rinh-tô 14:4,27,28).

Người đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ quyền năng của Chúa

Phao-lô khi rao giảng đạo Chúa ở thành Ba-phô trên đảo Chíp-rơ, thì bị một thuật sĩ tên là Ê-ly-ma phá rối.  Người nầy tìm mọi cách ngăn trở không cho người ta tin nhận Chúa.  Phao-lô đầy dẫy Đức Thánh Linh bèn quở trách tên thuật sĩ và phạt cho tên ấy bị mù, tức thì tên ấy bị đui ngay tại chỗ.  Nhờ đó người ta biết quyền năng của Chúa và tin nhận Ngài (Công vụ 13:4-12).

Tóm lược

Thời kỳ hôm nay là thời kỳ của Đức Thánh Linh đang làm việc.  Hội Thánh Chúa khắp mọi nơi cần phải có những người đầy dẫy Đức Thánh Linh có khi phải chờ đợi một thời gian lâu trước khi làm gì cho Chúa.  Người đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ xác quyết ơn Chúa ban cho người khác, lòng đầy sự mừng vui luôn ca ngợi Chúa, sốt sắng rao truyền đạo Chúa.  Đôi khi được Chúa cho có khả năng nói ngoại ngữ thông thạo để phục vụ Chúa, hoặc có khả năng nói tiếng lạ để gây dựng chính mình hoặc Hội Thánh.  Thỉnh thoảng cũng được Ngài ban cho quyền năng để sửa phạt những người chống đối và ngăn trở người ta tin Chúa.  Đó là những đặc điểm của người được đầy dẫy Đức Thánh Linh.

Mục sư Đặng Ngọc Báu 
Nguyệt San Linh Lực – San Diego, California
Ngày 1 tháng 5 năm 1994

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top