Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Năm Niềm Tin Độc Đáo

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Năm Niềm Tin Độc Đáo

Tựa đề: Năm Niềm Tin Độc Đáo
Kinh Thánh: 2 Ti-mô-thê 3:14-17
Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu
Garden Grove United Methodist Church, California
Chúa Nhật 10/31/2021

14. Nhưng con hãy giữ vững những gì con đã học và đã tin quyết, bởi vì con biết mình đã học những điều đó với ai, 15. và từ thuở ấu thơ con đã biết Kinh Thánh, là điều có thể làm cho con khôn ngoan để hướng về sự cứu rỗi qua đức tin trong Đấng Christ Jesus. 16. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và hướng dẫn vào sự công chính, 17. để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và được trang bị đầy đủ cho mọi công việc tốt lành.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top