Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Mục Đích Của Hội Thánh

Mục Đích Của Hội Thánh

church_01

Năm 1990 Mục sư Adam Hamilton xin giám mục của ông ra mở một hội thánh mới ở phía nam của quận Johnson, tiểu bang Kansas. Giám mục bằng lòng. Vì không có chỗ để nhóm lại thờ phượng Chúa nên ông mướn phòng nhóm của nhà quàn địa phương vài tiếng đồng hồ mỗi Chúa Nhật để có chỗ thờ phượng Chúa cho nhóm tín hữu mới. Vì bắt đầu mở hội thánh trong nhà quàn nên ông đặt tên cho hội thánh của ông là “Hội Thánh Phục Sinh.”

Ngày nay Hội Thánh Phục Sinh là một trong những hội thánh địa phương lớn tại Hoa-kỳ với khoảng 20.000 tín hữu và số nhóm trung bình hằng tuần lên đến 10.250 người.

Khi bắt đầu mở hội thánh, Adam Hamilton đã đặt rõ mục đích, và mục đích của ông là “xây dựng một cộng đồng tín hữu mà những người chưa tin Chúa và những người đạo dòng được trở thành những con cái Chúa hết lòng.”

Mọi chương trình và mọi sinh hoạt của Hội Thánh Phục Sinh đều nhằm đạt mục đích nói trên. Nếu các chương trình và sinh hoạt không nhằm đạt mục đích của hội thánh, họ không làm.

Ông cũng đặt ba câu hỏi và ba câu hỏi đó đã ảnh hưởng tất cả các sinh hoạt của Hội Thánh Phục Sinh từ ngày đầu đến nay. Các tín hữu trong hội thánh được huấn luyện và dường như ai cũng có thể trả lời ba câu hỏi nầy. Ba câu hỏi đó như sau:

  • Tại sao người ta cần Đức Chúa Jesus Christ?
  • Tại sao người ta cần hội thánh?
  • Tại sao người ta cần hội thánh của mình?

Dĩ nhiên còn nhiều yếu tố khác đã giúp Hội Thánh Phục Sinh tăng trưởng, nhưng có một mục đích rõ rệt là điều rất đáng cho chúng ta học hỏi. Ước gì hồi còn trẻ trong chức vụ đã có ai hướng dẫn cho tôi những điều nầy.

Mục sư Đặng Ngọc Báu
23/9/2013

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top