Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Nghiêm Hồng Diệp: Mặc Lấy Tình Yêu Thương

Nghiêm Hồng Diệp: Mặc Lấy Tình Yêu Thương

Tựa đề: Mặc Lấy Tình Yêu Thương
Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:12-14

Diễn giả: Nghiêm Hồng Diệp
Garden Grove United Methodist Church, California
Chúa Nhật 7/3/2021

Vì là những người tuyển chọn của Đức Chúa Trời – là những người thánh và được yêu thương – hãy mặc lấy sự thương xót, nhân từ, khiêm nhường, ôn hòa, và nhẫn nại; hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau. Nếu người nào trong anh em có phàn nàn với người khác; như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, anh em cũng hãy tha thứ nhau như vậy. Hơn nữa, vượt trên tất cả những điều đó, hãy mặc lấy tình yêu thương, đó là sự liên kết của sự hiệp nhất toàn vẹn.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top