Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Lễ Ngũ Tuần và Nghịch Cảnh

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Lễ Ngũ Tuần và Nghịch Cảnh

Bài giảng: Lễ Ngũ Tuần và Nghịch Cảnh
Kinh Thánh: Mục sư Đặng Ngọc Báu: 
Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu
Hội Thánh Giám Lý Garden Grove, California
Chúa Nhật 23/5/2021

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top