Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Khi Bế Tắc Hãy Đến Với Chúa

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Khi Bế Tắc Hãy Đến Với Chúa

Tựa đề: Khi Bế Tắc Hãy Đến Với Chúa
Kinh Thánh: Giăng 2: 1-11
Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu
Garden Grove United Methodist Church, California
Chúa Nhật 21/1/2022

Chúa Dự Tiệc Cưới tại Ca-na

1 Ðến ngày thứ ba có một tiệc cưới tại Ca-na trong miền Ga-li-lê, mẹ của Ðức Chúa Jesus có ở đó. 2 Ðức Chúa Jesus và các môn đồ Ngài cũng được mời đến dự tiệc cưới. 3 Vừa khi hết rượu, mẹ của Ðức Chúa Jesus nói với Ngài, “Họ hết rượu rồi.”

4 Ðức Chúa Jesus nói với bà, “Mẹ à, mẹ và con phải lo việc này sao? Chưa đến giờ của con mà.”

5 Mẹ Ngài nói với những người giúp việc, “Hễ Người bảo chi, các bạn hãy làm theo.”

6 Lúc ấy tại đó có sáu chum bằng đá để dùng trong tục lệ thanh tẩy của người Do-thái, mỗi chum chứa khoảng một trăm lít nước. 7 Ðức Chúa Jesus bảo họ, “Hãy đổ nước đầy các chum này.” Họ đổ nước đầy tới miệng. 8 Ngài lại bảo, “Bây giờ hãy múc ra và đem đến người quản tiệc.” Họ mang đến người quản tiệc. 9 Khi người quản tiệc nếm thì nước đã biến thành rượu rồi, và ông không biết rượu ấy từ đâu mà có, nhưng mấy người giúp việc đã múc nước thì biết rõ. Người quản tiệc gọi chàng rể đến 10 và nói, “Mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi quan khách đã ngà ngà say thì mới đem rượu thường ra, còn anh lại giữ rượu ngon đến bây giờ!”

11 Ðức Chúa Jesus đã làm phép lạ đầu tiên ấy tại Ca-na trong miền Ga-li-lê. Ngài bày tỏ vinh hiển của Ngài, và các môn đồ Ngài tin Ngài.

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top