Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Hội Thánh Bị Xáo Trộn

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Hội Thánh Bị Xáo Trộn

Tựa đề: Hội Thánh Bị Xáo Trộn
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24: 4-14
Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu
Garden Grove United Methodist Church, California
Chúa Nhật 10/10/2021

4 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ, “Hãy coi chừng, để không ai dẫn các ngươi đi lạc. 5 Vì sẽ có nhiều người mạo danh Ta, đến, và nói rằng, ‘Ta là Ðấng Christ!’ và họ sẽ dẫn nhiều người đi lạc. 6 Các ngươi sẽ nghe nói về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy coi chừng, đừng bối rối, vì những điều ấy phải xảy đến, nhưng chưa là cuối cùng đâu. 7 Vì dân này sẽ nổi lên chống lại dân khác, nước nọ nghịch với nước kia, nhiều chỗ sẽ có nạn đói, ôn dịch, và động đất. 8 Nhưng tất cả những điều ấy chỉ là những cơn quặn thắt bắt đầu của cơn đau chuyển bụng sinh.

9. “Sau đó, người ta sẽ nộp các ngươi để bị bách hại, họ sẽ giết các ngươi; và các ngươi sẽ bị mọi dân tộc ghét vì danh của Ta. 10. Sau đó, nhiều người sẽ vấp ngã, người ta sẽ phản bội nhau, và sẽ thù ghét lẫn nhau. 11. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và lừa gạt nhiều người. 12. Bởi vì tội ác gia tăng, cho nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. 13. Nhưng người nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. 14. Tin Lành về vương quốc sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho tất cả các dân tộc; sau đó sự cuối cùng sẽ đến.”

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top