Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Hãy Ghi Lại Ơn Chúa Ban

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Hãy Ghi Lại Ơn Chúa Ban

Hãy Ghi Lại Ơn Chúa Ban

Có lẽ không ai trong chúng ta phủ nhận rằng văn phẩm là phương tiện truyền thông vô cùng hữu hiệu trong việc truyền bá Đạo Chúa.

Ngày xưa Chúa truyền cho các đầy tớ Ngài ghi lại những gì Ngài đã truyền ban (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:14, Phục Truyền luật lệ ký 11:20).  Sách Công Vụ Các Sứ Đồ chưa có đoạn kết vì Chúa có ý muốn chừa lại cho chúng ta viết tiếp.

Nếu ngày xưa các đầy tớ Chúa không ghi lại những gì Chúa dạy, làm sao chúng ta biết được Chúa muốn gì, làm sao chúng ta có được cuốn Kinh Thánh quý báu như chúng ta có ngày nay.  Tưởng tượng Cơ-đốc giáo mà không có Kinh Thánh thì không biết đã ra thế nào rồi.

Nếu những kinh nghiệm đức tin của các tôi con Chúa không được ghi lại, làm sao chúng ta biết ơn Chúa đã đối với người ấy ra sao.  Những bản thánh ca, những tác phẩm thần học, những tài liệu, sách báo Cơ-đốc, v.v.. là những gia sản thuộc linh vô cùng quý báu của chúng ta. 

Nếu Mục sư Phan Thanh Bình, Mục sư Nguyễn Văn Huệ không ghi lại những gì quý ông ấy đã học được với Chúa, làm sao chúng ta biết Lời Ngài là ngọt ngào, quý báu, và thiết thực cho cuộc sống chúng ta ra làm sao.

Nếu Mục sư Lê Hoàng Phu, Mục sư Trần Đào, Giáo sư Phạm Quang Tâm không dịch lại Kinh Thánh cho chính xác hơn, hoặc dịch diễn ý, thì làm sao tôi thông suốt được những chỗ khó hiểu và thấy Kinh Thánh là rất hay và lý thú như thế nào. 

Nếu quý ông Vũ Đức Nghiêm, Lê Ngọc Vinh, Nguyễn Hữu Ái, Đặng Ngọc Quốc, và cô Vĩnh Phúc không bày tỏ đức tin của họ qua những dòng nhạc, làm sao tôi thấm thía được tình yêu và ân sủng của Chúa dành cho tôi bền bĩ cho đến khi “sóng thôi vào bờ” được.

Nếu Linh Cương, Tường Lưu, Thái Trịnh không viết xuống những cảm tưởng của mình trong bước đường theo Chúa bằng những dòng thơ, làm sao tôi có thể được rung cảm bởi tình yêu của Cha từ ái.

Ghi lại, viết xuống, kể ra, thuật lại cho mọi người biết những gì Chúa làm cho mình là bổn phận thiêng liêng của chúng ta, những tôi con Chúa.

Nói ra ơn Chúa đối với mình không phải là khoe khoang, nhưng là làm sáng danh Ngài.

“Vậy, anh chị em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm sự chi khác, hãy làm tất cả vì vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 10:31).

“Ánh sáng của các ngươi cũng phải tỏa rạng trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc tốt đẹp của các ngươi, mà tôn vinh Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16)

Hè nầy trong số những người tốt nghiệp đại học trong Hội thánh chúng tôi có một thanh niên rất yêu mến Chúa.  Hằng tuần anh bỏ nhiều thì giờ hầu việc Chúa với các sinh viên học sinh.  Tối thứ Tư anh học Kinh Thánh với nhóm sinh viên học sinh, tối thứ Bảy anh nhóm họp với họ.  Chiều Chúa Nhật anh thường sinh hoạt với họ.  Hè nầy anh ra trường và tốt nghiệp ưu hạng ngành điện toán.  Đó không phải là ơn Chúa ban cho anh khi anh vừa học vừa hầu việc Ngài sao?  Thành quả anh có được là một bằng chứng sống cho các bạn trẻ.

Xin các con cái Chúa khắp nơi hãy thuật lại ơn phước Chúa đã ban cho mình.  Hãy viết xuống. Hãy ghi lại.  Hãy kể ra.  Xin đừng lần lữa, đừng bỏ qua và quên đi.  Khi lửa Thánh Linh nung nấu trong lòng, bảo chúng ta phải nói ra, phải thuật lại, chúng ta chớ dập tắt Đức Thánh Linh (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19).  Chúng ta đừng để thời gian phôi phai, hoặc những việc đời chi phối mà những ơn phước Chúa ban phải lặng lẽ đi vào quên lãng.

Tiên tri Giê-rê-mi viết: “Nếu tôi nói: tôi sẽ chẳng nói đến Chúa nữa.  Tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín xương tôi, tôi bị mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa.” Giê-rê-mi 20:9)

Các con cháu Cô-rê đã viết,

“Đức Chúa Trời ôi! Tai chúng con có nghe, tổ phụ chúng con có thuật lại cho chúng con về những việc mà Chúa đã làm trong thời của họ, tức là trong thời xa xưa.” (Thi-thiên 44:1)

Đa-vít cũng nói,

“Hỡi tất cả những người kính sợ Đức Chúa Trời, xin hãy đến nghe, Tôi sẽ thuật lại những gì Ngài đã làm cho đời sống tôi. (Thi-thiên 66:16)

Một con cái Chúa bên Đức, bà Lý Cẩm Dung làm chứng lại thế nào Chúa chữa bệnh tim và cho bà sinh được một đứa con.  Lời chứng của bà đã khích lệ đức tin của nhiều người trong cơn đau yếu.

Ôi còn biết bao nhiêu người nữa đã viết xuống những gì Chúa đã làm cho họ.  Xin bạn cũng hãy làm như vậy. A-men.

Mục Sư Đặng Ngọc Báu
Nguyệt San Linh Lực (01/05/2002)


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top