Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Hầu Việc Chúa Càng Hơn

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Hầu Việc Chúa Càng Hơn

 

Hầu Việc Chúa Càng Hơn

Những dấu hiệu báo trước về ngày Chúa trở lại trên không trung để tiếp rước Hội Thánh Ngài đang từ từ được ứng nghiệm.  Thiên tai, lụt lội, động đất, giặc giã, người ta ghen ghét nhau, giết hại lẫn nhau, đạo đức suy đồi, ngay cả trong giới lãnh đạo các tôn giáo cũng có những kẻ làm công cụ cho kẻ ác nữa (Khải huyền 13:11-18)

Như tiên tri Đa-ni-ên đã nói trước, trong thời cuối cùng, tri thức sẽ gia tăng nhanh chóng (Đa-ni-ên 12:4b).  Ai nghiên cứu về tin học sẽ thấy mức độ tri thức của con người gia tăng cách chóng mặt.

Người ta nghĩ rằng khi trình độ tri thức của con người khá hơn thì mức độ tội lỗi sẽ giảm thiểu, nhưng thật tế hoàn toàn trái ngược.  Càng biết nhiều người ta càng phạm tội khủng khiếp hơn, khoa học hơn, và tinh vi hơn.  Chúa cho chúng ta biết, trước khi Ngài trở lại thì “Tội ác gia tăng, và lòng yêu mến Chúa của nhiều người sẽ nguội dần” (Ma-thi-ơ 24:12)

Tình trạng chung của các tôi con Chúa ngày nay đã được báo trước trong sách Khải-huyền, tiêu biểu qua Hội Thánh Ê-phê-sô, rằng nhiều tôi con Chúa “đã bỏ tình yêu ban đầu” (Khải-huyền 2:4)

Nhưng có phải vì thế mà chúng ta bi quan, rồi khoanh tay đứng nhìn, mặc cho Hội Thánh thăng trầm theo giòng đời đưa đẩy chăng? Dĩ nhiên là không.

Thế thì chúng ta phải làm gi?

1. Chúng ta phải càng sốt sắng nhóm lại thờ phượng Chúa hơn

Tác giả thơ Hê-bơ-rơ khuyên rằng, khi chúng ta thấy ngày ấy, tức là ngày Chúa trở lại hầu gần chừng nào thì chúng ta phải lại càng sốt sắng nhóm lại thờ phượng Chúa (Hê-bơ-rơ 10:25).

Tại sao như thế?

Vì tất cả tiền bạc của cải vật chất dù đắt giá đến đâu cũng là vật ngoại thân.  Những thứ đó chúng ta có thể kiếm được và cũng có thể mất được.  Nhưng linh hồn bị mất thì sẽ lấy gì mà đổi lại? (Ma-thi-ơ 16:26)

Trung tín nhóm lại thờ phượng Chúa là giữ cho linh hồn mình luôn được tương thông với Chúa.  Nếu chúng ta có dịp xuống bến tàu vào những ngày bão tố thì sẽ thấy, các thuyền đậu trong cảng đều neo lại chắc chắn. Sự nhóm thờ phượng Chúa có thể ví như dây neo giữ vững đức tin và linh hồn chúng ta vào Chúa, trong những ngày giông bão thuộc linh

2. Gia tăng hầu việc Chúa nhiều hơn

Không những chúng ta phải tự đặt mình trong một khuôn khổ kỷ luật, biệt riêng thì giờ để hằng tuần nhóm lại thờ phượng Chúa, mà chúng ta càng phải gia tăng sự hầu việc Chúa của mình.  Trong thư gởi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô, thánh Phao-lô đã khuyên chúng ta “Hãy vững vàng, đừng rúng động, hãy gia tăng làm công việc Chúa luôn.  Vì biết rằng công khó của chúng ta trong Chúa không vô ích đâu” (I Cô-rinh-tô 15:58)

Trong bản dịch 1926, thì chỗ này dịch là “hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn.” Nhưng nếu dịch xác hơn thì chúng ta phải dịch là “hãy gia tăng làm công việc Chúa luôn.”  Hai bản dịch trong tiếng Anh chuyển ngữ khá chính xác có lẽ là bản NRSV và NASB, với “always excelling in the work of the Lord” (NRSV) và “always abounding in the work of the Lord” (NASB).

Ý của câu kinh văn này là giữa lúc xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi, các con cái Chúa chân chính đều biết rằng, đây không phải là lúc chúng ta buông xuôi, lơ là, chểnh mảng đối với các công việc nhà Chúa, nhưng đây là lúc chúng ta cần phải đoàn kết mà hết lòng phục vụ Chúa nhiều hơn.

Trong Kinh Thánh động từ “phục vụ” hay “hầu việc” là abad (Hebrew) và latreuò (Greek) cũng mang ý nghĩa thờ phượng, phụng sự, hoặc tôn thờ.  Ngay cả động từ douleuò (Greek) cũng mang cả ý nghĩa tôn thờ nữa.

“Các ngươi sẽ phụng sự (abad) Đức Chúa Trời trên núi nầy” (Xuất 3:12).

“Hãy để cho dân Ta đi, để chúng nó hầu việc (abad) Ta” (Xuất 8:1; 9:1).

“Nếu chẳng thích cho các ngươi phụng sự Đức Giê hô va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phụng sự … nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự (abad) Đức Giê hô va” (Giô-suê 24:15)

“Chớ xây bỏ Đức Giê hô va, mà phải hết lòng phục vụ (abad) Ngài” (I Sa-mu-ên 12:20)

“Hỡi Sa-tan, hãy lui ra.  Vì có lời chép rằng, ‘Ngươi chỉ thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phục vụ (latreuò) một mình Ngài mà thôi’” (Ma-thi-ơ 4:10)

“Anh chị em đã từ bỏ các thần tượng mà quay về với Đức Chúa Trời, để phục vụ (latreuò) Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật” (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:9)

Nói tóm lại, hầu việc Chúa cũng có nghĩa là thờ phượng Ngài.  Thế giới càng đảo điên, chúng ta càng trung tín nhóm lại để thờ phượng và hầu việc Ngài.  A-men

Mục sư Đặng Ngọc Báu
Nguyệt San Linh Lực – Số 96 – Ngày 1/9/2001

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top