Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Giữa Lúc Đất Nước Rối Ren

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Giữa Lúc Đất Nước Rối Ren

Tựa đề: Giữa Lúc Đất Nước Rối Ren
Kinh Thánh: Ê-sai 6:1-5

Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu
Garden Grove United Methodist Church, California
Chúa Nhật 17/1/2021

1 Vào năm Vua U-xi-a băng hà, tôi thấy Chúa đang ngự trên ngai, cao xa vời vợi; vạt vương bào Ngài tràn khắp đền thờ. 2 Các vị hỏa thần đứng hầu bên trên; mỗi vị có sáu cánh; hai cánh che mặt, hai cánh che chân, và hai cánh dùng để bay. 3 Các vị đó nói với nhau và hô to rằng:

“Thánh thay, thánh thay, thánh thay là CHÚA các đạo quân; khắp đất tràn đầy vinh quang Ngài!”

4 Những tiếng hô đó làm rúng động các trụ cửa đền thờ, và khắp đền thờ đều bị khói tỏa mịt mù.

5 Khi ấy tôi thốt lên, “Khốn thay cho tôi! Tôi chắc phải chết rồi,  vì tôi là người có môi ô uế,  sống giữa một dân có môi ô uế, Thế mà tôi lại được thấy Vua, là CHÚA các đạo quân!”

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top