Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục Sư Đặng Ngọc Báu: Giá Trị Của Kinh Thánh

Mục Sư Đặng Ngọc Báu: Giá Trị Của Kinh Thánh

Giá Trị Của Kinh Thánh

Nhiều năm trước đây, có một thương gia Tây Phương đến Phi Châu lo việc kinh doanh.  Khi đến một bộ lạc nọ, ông thấy người tù trưởng đang ngồi đọc Kinh Thánh. 

Sau khi chào hỏi tử tế, ông nói: “Bây giờ ở Tây Phương không ai thèm đọc Kinh Thánh nữa.  Cuốn sách ấy đâu có giá trị gì.”

Vị tù trưởng ôn tồn đáp: “Tôi không biết Kinh Thánh có giá trị gì cho ai hay không, nhưng tôi biết, đối với ông thì nó rất có giá trị.”

Người thương gia thắc mắc: “Tại sao ông nói thế?”

Vị tù trưởng đáp: “Bởi vì nếu không nhờ Kinh Thánh thì ông đã vô bụng của tôi rồi.”

Đầu thế kỷ 20 nhà bác học Albert Eistein giới thiệu thuyết tương đối.  Từ đó, nhiều người nghĩ cái gì cũng có thể là tương đối.  Ngay cả sự thật, họ cũng bảo có sự thật tương đối.  Sự kiện có thể bị ngộ nhận là sự thật, và sự kiện có thể làm cho sự thật trở nên tương đối.  Tuy nhiên, sự thật bao giờ cũng là sự thật.  Sự thật mà chỉ tương đối thì không còn là sự thật nữa.  Chân lý là chân lý chứ không thể có chân lý tương đối.

Lời Chúa là sự thật tối hậu và là chân lý tuyệt đối.  Đức Chúa Giê-xu xác định: “Lời Cha chính là chân lý” (Giăng 17:17).

Thế giới chúng ta có trên sáu tỷ người.  Mỗi ngày nhân loại nói ra hàng tỷ lời.  Nhưng chỉ có Lời Chúa trong Kinh Thánh là chân lý và có giá trị đời đời.  Quả thật, Kinh Thánh chính là kho báu của nhân loại, bởi vì Kinh Thánh ghi lại những lời “người ta được Đức Thánh Linh cảm ứng mà nói ra sứ điệp của Đức Chúa Trời” (2 Phi-e-rơ 1:20-21).

“Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào tạo người trong sự công chính” (2 Ti-mô-thê 3:16).

“Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Chúa còn lại đời đời” (I Phi-e-rơ 1:24-25)

“Vì lời của Đức Chúa Trời là sống và linh nghiệm, sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi, xuyên thấu vào đến nỗi có thể chia hồn và linh, cốt và tủy, phân biệt các tư tưởng và những ý định trong lòng” (Hê-bơ-rơ 4:12)

Hiểu biết đúng có thể giúp chúng ta hành động đúng.  Kinh Thánh là phương tiện giúp chúng ta hiểu biết đúng.  Lời Chúa giúp chúng ta biết Đức Chúa Trời, biết mình, biết ý nghĩa của cuộc đời, và biết sống đúng.  Điều tuyệt vời hơn cả là Lời Chúa giúp chúng ta biết trước số phận đời đời của mình.

Thế giới càng ngày càng có nhiều người.  Tri thức của con người càng ngày càng gia tăng.  Sự kiêu ngạo của con người cũng vì thế càng nhiều.  Ngày nay phương tiện truyền thông thật dồi dào.  Nhờ internet bạn có thể đọc được những bài viết, những tài liệu, và xem được những hình ảnh mà bạn không ngờ có thể tìm ra, đọc được, và thấy được.  Thế nhưng, những gì chúng ta biết vẫn còn quá ít, những gì chúng không biết còn quá nhiều.  Có học vị cao nhất không có nghĩa là đã quán thông mọi ngành tri thức.  Càng học chúng ta càng thấy mình biết còn quá ít.

Học thức cao, địa vị lớn, tiền của nhiều, nhưng không biết Đức Chúa Trời, không thờ phượng Ngài, không hiểu biết tình thương vô đối của Ngài, không tin nhận công ơn cứu chuộc của Đức Chúa Giê-xu trong tâm hồn mình, không có Đức Thánh Linh trong cuộc đời, không kinh nghiệm sự tái sinh và cuộc sống mới.  Tất cả đều sẽ trở thành vô nghĩa.  Vì tất cả đều chỉ có giá trị tạm thời trong cuộc sống ngắn ngủi nầy.

Người tri thức mà không biết Kinh Thánh thì chưa hẳn là  có tri thức thật.  Những gì tốt đẹp trên thế giới mà chúng ta thấy được ngày nay đều chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp từ Kinh Thánh.

Kinh Thánh giúp chúng ta biết Chúa và tin Chúa để được cứu rỗi linh hồn.  Đó là điều quý báu nhất cho cá nhân chúng ta.  Thánh Phao-lô viết cho Ti-mô-thê: “và từ khi con còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu” (2 Ti-mô-thê 3:15)

Quyền năng của lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh có thể biến đổi lòng người, xã hội, và vận mạng của cả dân tộc.  Trên thế giới nầy, nước nào chịu ảnh hưởng sâu đậm của lời Đức Chúa Trời, nước ấy có đời sống kinh tế cao, văn minh hơn, nhân quyền được tôn trọng hơn, và đời sống con người tự do hơn và thoải mái hơn.

Một người vô thần nọ nói với bạn nhậu của mình: “Tại sao bây giờ anh tin Chúa, theo đạo, đi nhà thờ, và bỏ nhậu làm chi.  Chúa của anh có tài phép thì Ngài hãy hóa nước thành rượu cho tôi nhậu xem nào?”

Người bạn trả lời: “Chúa không những đã hóa nước thành rượu, mà Ngài còn hóa rượu thành cơm bánh cho vợ con tôi nữa.  Anh biết mà, lâu nay tôi chỉ lo ăn nhậu với anh, bỏ mặc vợ con nheo nhóc, bây giờ thì khác rồi.”

Đức Chúa trời đã phán về giá trị của lời Ngài như vậy: “Vì như mưa và tuyết từ trời rơi xuống.  Và không trở lại cho đến khi gội nhuần trái đất.  Khiến cho cây cối đâm chồi nẩy lộc.  Ban giống cho người gieo, ban bánh cho người ta ăn thể nào.  Thì lời của Ta cũng vậy; Những lời đã ra từ miệng Ta sẽ chẳng trở về không.  Nhưng sẽ làm xong mọi điều Ta muốn, và hoàn tất những gì Ta sai khiến chúng” (Ê-sai 55:10-11)

Hai người ngồi nghe Mục sư Billy Graham giảng Lời Chúa trong một cuộc truyền giảng tại Luân Đôn trước đây, đến cuối bài giảng, lúc ông kêu gọi, thì một người nói với người bên cạnh: “Tôi không biết ông nghĩ sao, nhưng tôi, tôi được cảm động và tôi quyết định đi lên tin nhận Chúa.”

Người kia thò tay vào túi lấy ra cái ví và nói: “Tôi cũng bị cáo trách và tôi muốn lên tin nhận Chúa để xin Chúa biến đổi cuộc đời tôi.  Luôn tiện xin trả lại ông cái ví.  Lâu nay tôi vốn sống bằng nghề móc túi.”

Đức Chúa Giê-xu đã phán: “Người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh mà thôi, nhưng còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời nữa.” (Ma-thi-ơ 4:4)

Là người Tin Lành, bạn và tôi phải đọc Kinh Thánh hằng ngày như phải ăn hằng ngày vậy.  Nguyện Lời Chúa bạn đọc và ngẫm nghĩ sẽ là thức ăn tinh thần bổ dưỡng linh hồn bạn và làm cho cuộc sống bạn thêm tươi mới và phước hạnh. Mong lắm thay.

Mục Sư Đặng Ngọc Báu
Nguyệt San Linh Lực  –  01/08/2007


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top