Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Đấu Tranh Vì Công Lý

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Đấu Tranh Vì Công Lý

 

Tựa đề: Đấu Tranh Vì Công Lý
Kinh Thánh: Mi-chê 6:8; A-mốt 5:24
Mục sư Đặng Ngọc Báu
Garden Grove United Methodist Church, California
Chương Trình Phát Thanh Hằng Tuần Trên Radio Bolsa
Thứ Sáu – 02/6/2020

Đấu Tranh Vì Công Lý

Mi-chê 6:8

Hỡi con người, Ngài đã bảo ngươi điều gì là tốt, và điều CHÚA đòi hỏi ngươi chẳng phải là thực thi công lý, yêu mến thương xót, và bước đi cách khiêm nhường với Ðức Chúa Trời của ngươi sao?

A-mốt 5:24

Nhưng hãy để công lý tuôn tràn như nước trên ngàn đổ xuống, và hãy để công chính láng lai như dòng suối chảy mãi không ngừng.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top