Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Đá Sẽ Tung Hô

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Đá Sẽ Tung Hô

Bài giảng: Đá Sẽ Tung Hô
Kinh Thánh: Lu-ca 19: 28-40

Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu
Garden Grove United Methodist Church, California
Chúa Nhật 10/4/2022

Đức Chúa Jesus vào thành Giê-ru-sa-lem

28. Sau khi phán những lời đó, Ngài đi phía trước để lên Giê-ru-sa-lem. 29. Khi đến gần Bết-pha-giê và Bê-tha-ni, bên cạnh ngọn núi được gọi là Ô-liu, Ngài sai hai môn đồ đi 30. và dặn: “Hãy đi vào ngôi làng ở phía trước; khi vào đó các ngươi sẽ thấy một con lừa con chưa hề có ai cưỡi đang bị buộc tại đó, hãy mở nó ra và dắt về đây. 31. Nếu có ai hỏi: ‘Tại sao các ngươi mở nó?’, các ngươi hãy trả lời như thế này: ‘Vì Chúa cần nó.’ ”

32. Sau đó, những người được sai đi đã tìm thấy đúng như Ngài đã phán. 33. Khi họ đang mở lừa con, những người chủ của nó hỏi họ: “Tại sao lại mở lừa con?” 34. Họ nói: “Chúa cần nó.” 35. Rồi họ dắt nó về cho Đức Chúa Jesus, rồi lấy trang phục của mình trải trên lưng lừa con, và họ đặt Ngài lên trên.

36. Sau đó trên đường đi của Ngài, nhiều người trải áo của họ trên đường. 37. Khi Ngài gần xuống dốc núi Ô-liu, cả một đám đông gồm những môn đồ bắt đầu mừng rỡ, lớn tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời về tất cả những việc quyền năng mà họ đã thấy, 38. rằng: “Chúc tụng Vua nhân danh Chúa mà đến! Bình an ở trên trời, và vinh quang trong nơi chí cao!”

39. Một số người Pha-ri-si ở trong đám đông đã nói với Ngài: “Thưa Thầy! Xin quở trách các môn đồ của Thầy!”

40. Ngài đã trả lời: “Ta nói cùng các ngươi: Nếu những người nầy nín lặng thì đá sẽ kêu lên.”

Thư Viện Tin Lành (2022)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top