Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Đặng Ngọc Báu: Chúa Thăng Thiên

Mục Sư Đặng Ngọc Báu: Chúa Thăng Thiên

 

Chúa Thăng Thiên

Tuy có vẻ hơi chủ quan nhưng sự thật là chỉ có Cơ Đốc Giáo chúng ta mới có Lễ Thăng Thiên chứ các tôn giáo khác không thể nào có được.  Đức Phật Thích Ca thì viên tịch, các tín đồ Ngài cho rằng Ngài nhập niết bàn, và ngày nay họ cung kính thờ các xá lợi của Ngài.  Dĩ nhiên, Đức Khổng Tử và Giáo chủ Ma-hô-mết thì mộ phần vẫn còn đó.  Các vị nầy chưa sống lại thì làm sao thăng thiên được.  Còn các tôn giáo khác thì đại để cũng vậy thôi.  Trong Cơ Đốc Giáo, thì khác với anh chị em trong Công giáo La-Mã, chúng ta không tin có sự thăng thiên của Đức Mẹ Maria, mà chỉ tin có sự thăng thiên của Chúa Giê-xu mà thôi.

Nhiều con cái Chúa thỉnh thoảng vẫn còn thắc mắc tại sao Chúa phải thăng thiên?  Tại sao Chúa không cứ ở mãi trên thế gian này?  Chúa đã thăng thiên mất rồi còn ai giúp đỡ chúng ta nữa?  Chúa chúng ta cần phải thăng thiên vì những lẽ sau đây:

Ngài đã hoàn tất công tác cứu chuộc

Vì tình yêu thương Ngài đã rời thiên đàng vinh hiển giáng sinh xuống trần gian ô nhơ tội lỗi nầy để cụ thể hóa tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với nhân thế.  Mục đích của việc Ngài giáng trần là chịu chết thay cho nhân loại.  Đây là công tác khó khăn nhất mà Ngài phải làm và Ngài đã làm xong.  Ngày thứ ba Ngài đã phục sinh, phá tang quyền lực của tử thần.  Khi hoàn tất xong công tác cứu chuộc và xác chứng cho các môn đồ biết chắc chắn Ngài đã sống lại, thì Ngài phải thăng thiên về trời là lẽ đương nhiên.

Ngài muốn chúng ta biết còn có một thế giới khác

Nhiều người thường thắc mắc rằng ước chi Chúa cứ thoạt biến thoạt hiện như thời kỳ 40 ngày sau khi Ngài phục sinh thì hay biết mấy; để ai có thắc mắc về sự sống lại của Ngài thì Ngài hiện ra cho họ thấy như Ngài đã hiện ra cho Thô-ma vậy.  Nếu mà Ngài làm vậy thì không ai dám nghi ngờ thắc mắc gì nữa.  Tiếc thay, ý tưởng của Đức Chúa Trời lại không giống ý tưởng chúng ta; đường lối của Đức Chúa Trời lại không giống đường lối của chúng ta.  Ngài phải thăng thiên để chúng ta biết còn có một thế giới khác tốt đẹp hơn đang chờ đợi chúng ta, chứ không phải chỉ có thế giới nầy.  Chúa không muốn người ta hiểu lầm rằng sau khi phục sinh rồi, con người cũng sẽ mãi mãi lảng vảng trên thế gian không mấy gì phước hạnh này.  Đã có lần Ngài phán “Ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ” (Giăng 14:2 – Chúa phải dùng ngôn ngữ và quan niệm hạn hẹp của loài người giải thích cho môn đồ Ngài lý do Ngài phải thăng thiên.)  Dĩ nhiên Chúa không có ý nói Ngài phải thăng thiên để cất nhà cho chúng ta mai mốt về thiên đàng ở.  Đối với Chúa thì Ngài chỉ cần phán một tiếng là có ngay chứ đâu phải mất công sức và thì giờ xây cất như chúng ta.  Ngài muốn cho chúng ta biết rằng chắc chắn có một chỗ ở khác vô cùng tốt đẹp hơn (vì Chúa sắm sẵn cho) ngoài thế giới nầy đang chờ đợi những kẻ tin kính Ngài.  Thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã cất Hê-nóc và Ê-li đi là cũng vì lý do đó.  Ngài muốn cho loài người biết rằng con người sống trên mặt đất nầy đẹp lòng Chúa thì Ngài có thể cho sống trong một thế giới khác nữa ngoài thế giới chúng ta đang sống.

Ngài thăng thiên để Đức Thánh Linh giáng lâm

Khi còn ở nhân thế Ngài đã dạy rằng: “Ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu Ta không đi, Đấng Yên Ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu Ta đi, thì Ta sẽ sai Ngài đến” (Giăng 16:7).  Thật vậy, Chúa Giê-xu thăng thiên chẳng bao lâu (10 ngày sau) thì Đức Thánh Linh giáng lâm vào ngày Lễ Ngũ Tuần để thành lập Hội Thánh.  Từ đó đến nay, nhờ ơn của Đức Thánh Linh mà Hội Thánh cứ mỗi ngày một bành trướng thêm ra.

Ngài thăng thiên để làm trạng sư cho chúng ta

Trong thế giới siêu hình còn có nhiều điều phức tạp lắm chứ không phải đơn sơ như chúng ta tưởng.  Ngày nay ma quỷ còn được phép kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Cha (Khải huyền 12:10).  Có thể nói ma quỷ nó làm việc 24/24 để buộc tội chúng ta trước mặt Đức Chúa Cha.  Kinh Thánh nói nó “ngày đêm” kiện cáo chúng ta đó.  Nhưng tạ ơn Chúa Giê-xu yêu kính của chúng ta vì Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha (Sứ đồ 2:33) mà binh vực cho chúng ta (I Giăng 2:1).  Dĩ nhiên là Đức Chúa Cha biết tất cả, nhưng có Đức Chúa Con đứng ra biện hộ cho chúng ta cũng vẫn là hay hơn.  Điều đó cũng là để tỏ ra cái đức công chính của Đức Chúa Trời.  Ngài muốn thấy khi ma quỷ kiện cáo thì có Đấng binh vực và biện hộ, thay vì Ngài chỉ lấy sự vô sở bất tri của Ngài mà độc đoán.  Có thể nói Đức Chúa Trời còn rất tốt đối với ma quỷ đã tiêu từ lâu rồi.  Nếu mà chưa tiêu thì cũng đừng hòng được vô tới cổng thiên đàng chứ nói chi được dịp kiện cáo con cái Ngài, hoặc Ngài cần lắng nghe lời biện hộ cho con cái Ngài.  Ôi! Đức Chúa Trời, Cha Thánh chúng ta thật là nhân từ!

Ngài thăng thiên để chúng ta cũng thăng thiên

Chúa Giê-xu hứa sẽ trở lại đem chúng ta về với Ngài (Giăng 14:3).  Sứ đồ Phao-lô cũng nói như vậy (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:17).  Thế thì, khi Chúa chưa tái lâm mà chúng ta cần phải lìa đời sớm thì thiên sứ của Chúa sẽ tiếp rước chúng ta về với Ngài (Đức Mẹ hay các tín đồ đã qua đời đều về với Chúa theo cách nầy.)  Còn nếu Chúa tái lâm trong khi chúng ta còn sống thì chúng ta sẽ được biến hóa, trong chớp mắt, trong giây lát, khi tiếng kèn của thiên sứ thổi, để chúng ta có một thân thể mới thích hiệp với môi sinh mới, rồi từ từ được thăng thiên lên không trung mà gặp Chúa.  Đây là một huyền nhiệm ngoài khả năng nhận biết thông thường của lý trí loài người.  Chúng ta đừng nên nghi ngờ gì về điều nầy vì Chúa chúng ta là Đấng Tạo Hóa, cũng là Đấng vô sở bất năng.  Chúa có thể dựng nên vũ trụ bao la huyền diệu nầy từ hư vô thì có gì mà Ngài làm không được.

Cảm tạ Chúa Ngài thăng thiên nhưng không rời xa chúng ta.  Trước khi thăng thiên Ngài phán rằng, “..và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20).  Một chỗ khác Chúa cũng nói, “Ta không để các ngươi mồ côi đâu” (Giăng 15:18), “Nếu ai yêu mến Ta thì vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người.  Chúng ta đến đều cùng người và ở trong người” (Giăng 15:23)

Những lời nầy của Chúa có nghĩa gì?  Chúa muốn nói rằng tuy Ngài không hiện diện với chúng ta theo quan niệm thường tình tức là hiện diện hữu hình (physical presence), nhưng Ngài luôn hiện diện với chúng ta trong sự hiện diện thuộc linh (spiritual presence).  Tâm linh chúng ta nhận biết chúng ta có Chúa ở với mình.  Đó là sự nhận thức thuộc linh.  Chúa thăng thiên nhưng Ngài không hề rời bỏ chúng ta.  Ngài vẫn ở với chúng ta và vùa giúp chúng ta như lúc Ngài hiện diện bằng xương bằng thịt vậy.  Xin chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ khi nào Chúa hiện ra bằng xương bằng thịt thì Ngài mới có thể giúp đỡ chúng ta được.  Chúa không cần hiện ra bằng xương bằng thịt mà vẫn có thể giúp đỡ chúng ta được miễn là chúng ta có lòng tin tưởng, tôn kính, và thờ phượng Ngài.

Thế thì, Chúa thăng thiên là lẽ đương nhiên và cần thiết.  Sự thăng thiên của Ngài có ích lợi cho đời sống thuộc linh chúng ta.  Chúng ta hãy tin nơi Chúa vì Ngài có thể tái lâm bất cứ lúc nào để khiến chúng ta cũng được thăng thiên với Ngài.  Xin chúng ta hãy nhận biết rằng Chúa luôn ở với chúng ta mặc dù Ngài đã thăng thiên rồi.  A-men.

Mục sư Đặng Ngọc Báu
Nguyệt San Linh Lực (1/5/1994)

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top