Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Chúa Thăng Thiên

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Chúa Thăng Thiên

Bài giảng: Chúa Thăng Thiên
Kinh Thánh: Lu-ca 24:50-53; Công Vụ 1:6-11
Diển giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu
Hội Thánh Giám Lý Garden Grove, California

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top