Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Chúa Dùng Những Gì Tầm Thường

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Chúa Dùng Những Gì Tầm Thường

Bài giảng: Chúa Dùng Những Gì Tầm Thường
Kinh Thánh: Mục sư Đặng Ngọc Báu: 
Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu
Hội Thánh Giám Lý Garden Grove, California
Chúa Nhật 30/5/2021

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top