Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Cần Phải Học Lời Chúa

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Cần Phải Học Lời Chúa

Cần Phải Học Lời Chúa

Như cơm bánh cần cho thân thể thế nào, Lời Chúa cần cho linh hồn chúng ta cũng thể ấy.  Chúa kính yêu của chúng ta đã nói: “Người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh mà thôi, nhưng còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 4:4)

Người theo Chúa dù đã nhiều năm, nhưng không chịu học lời Chúa và làm theo sẽ giống như một cây có rễ nhưng không đâm sâu xuống lòng đất, nếu gặp phải khó khăn hoạn nạn thường dễ dàng bỏ Chúa.  Tình trạng này rất phổ thông trong các hội thánh ngày nay.  Số người tin Chúa tuy có nhiều, nhưng số người sa ngã cũng không ít.  Anh chị em bị sa ngã bởi vì đức tin không được đâm rễ trong Lời Chúa.  Lời Chúa là mảnh đất béo bổ và màu mỡ mà các rễ đức tin cần phải đâm sâu vào đó, hút lấy nhựa sống thuộc linh, để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta vững mạnh.

Bận rộn kiếm tiền và giải trí mà không tự đặt mình vào khuôn khổ kỷ luật để học Lời Chúa hầu được vững mạnh thuộc linh là một thiếu sót vô cùng quan trọng.  Chúa phán: “Vì nếu một người được cả thế giới mà mất linh hồn mình thì có ích gì?  Người ấy sẽ lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:20).  Chọn học Lời Chúa là chọn phần tốt nhất.  Câu chuyện Ma-thê và Ma-ri tiếp đãi Chúa đã dạy cho chúng ta điều đó (Lu-ca 10:38-42).  Tốt nhất là mỗi Chúa Nhật, vợ chồng con cái đến nhà thờ học Trường Chúa Nhật và thờ phượng Chúa.  Không có gì hạnh phúc cho bằng!

Dù chúng ta có kiếm được nhiều tiền đến nỗi trở thành người giàu nhất trong thành phố đi nữa, nhưng nếu chết đi, linh hồn về hỏa ngục thì những tiền của đó sẽ có ích lợi gì?  Những vui thú đời nầy không thể nào làm giảm đi nỗi đau đớn triền miên khi phải sống đời đời trong hỏa ngục, một nơi có khóc lóc và nghiến răng (Ma-thi-ơ 8:12; 13;42,50).

Đức Chúa Trời không muốn bỏ ai vào hỏa ngục cả.  Con người tự mình chọn đến đó mà thôi.  Đức Chúa Trời đã chuẩn bị con đường giải cứu cho nhân loại.  Ngài dùng các tôi con Ngài mời gọi họ hãy đi vào con đường cứu rỗi ấy để được cứu, nhưng người ta cứ ngoảnh mặt xây tai, đi theo ý riêng của mình, nên cuối cùng phải chuốc lấy hậu quả ấy thôi.  Đức Chúa Giê-su chính là con đường cứu rỗi ấy.  Ngài phán: “Ta là Con Đường, Chân Lý và Sự Sống.  Không ai đến với Cha mà không qua Ta.” (Giăng 14:6).

Lời Chúa đã được ghi lại trong Kinh Thánh thường rất dễ hiểu.  Tuy nhiên có nhiều chỗ cũng cần phải được các đầy tớ Chúa hoặc các con cái Chúa đã hiểu biết giảng giải thì chúng ta mới có thể hiểu tận tường và chính xác được.

Nếu ai vì công ăn việc làm, không thể tham dự được một giờ học Kinh Thánh nào thì phải tự đặt mình vào một khuôn khổ kỷ luật, dành mỗi ngày ít phút, đọc, suy gẫm, và cầu nguyện, rồi làm theo Lời Chúa.  Dĩ nhiên hằng tuần phải đi thờ phượng và nghe giảng nữa.  Như vậy đời sống thuộc linh mới vững mạnh được.  Còn không, sự yếu đuối và sa ngã ắt sẽ xảy đến không bao lâu.

Ma quỷ rất quỷ quyệt.  Nó thường dùng những chuyện nhỏ nhặt làm lớn chuyện để anh chị em trong hội thánh mích lòng nhau và tránh mặt nhau.  Rốt cuộc, người bị thiệt hại linh hồn là người xa lánh hội thánh, yếu dần đức tin và bỏ Chúa.  Cho nên chúng ta cần đề cao cảnh giác mưu kế quỷ quyệt này của ma quỷ để khỏi sa vào bẫy của nó mà thiệt hại cho mình.

Xin Đức Thánh Linh giúp chúng ta ghi nhớ lời thánh Phao-lô đã dạy: “Bây giờ tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Cứu Thế sống trong tôi.  Hiện nay tôi còn sống trong xác thịt là sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu tôi và phó chính mình ngài vì tôi”  (Ga-la-ti 2:20).  Nếu chúng ta để cho cái tôi của mình chết đi, chúng ta sẽ được tự do lắm và sẽ sống thoải mái lắm  Vì hầu hết những nỗi khổ của chúng ta đều vì cái tôi của mình quá lớn.  Cuộc đời nầy đầy rối reng và phức tạp, nhưng nếu chúng ta nhờ ơn Chúa cứ sống chân thật, ngây thơ, và hồn nhiên như trẻ thơ, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc nhiều.

Dù bất cứ chuyện gì xảy ra trong đời, là con cái Chúa, xin chúng ta hãy tâm nguyện rằng chúng ta sẽ không bao giờ rời xa cuốn Kinh Thánh, cuốn sách ghi chép Lời Chúa.

“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, rồi cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó.  Vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước.” (Giô-suê 1:8)

Tất cả kho tàng phước hạnh của đời người đều chôn giấu trong Kinh Thánh.  Từ nhờ Kinh Thánh chỉ dạy để tin nhận Chúa, được cứu rỗi linh hồn, cho đến làm thế nào để thành công ở đời có ý nghĩa, v.v.. đều nằm hết trong Kinh Thánh.  Vì thế chúng ta phải học Kinh Thánh luôn.

Xin trích dẫn hai chỗ Kinh Thánh dạy phải tin Chúa để được cứu sau đây:

Đức Chúa Giê-su phán: “Các ngươi nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng sẽ tìm được sự sống đời đời ở trong đó; hãy biết rằng Kinh Thánh được viết ra để làm chứng về Ta vậy.” (Giăng 5:39)

Thánh Phao-lô dạy Ti-mô-thê: “Và từ khi con còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin nơi Đấng Cứu Thế Giê-su.  Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào tạo người trong sự công chính, để người thuộc về Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ, sẵn sàng để làm mọi việc tốt.” (II Ti-mô-thê 3:15-17).

Vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, George Washington đã nói: “It is impossible to rightly govern the world without the Bible” (Tạm dịch: Không thể nào lãnh đạo thế giới một cách đúng đắn được nếu không nhờ Kinh Thánh)

Cố tổng thống Abraham Lincoln thì nói: But for this Book we could not know right from wrong.  I believe the Bible is the best gift God has ever given to man.” (Tạm dịch: Nếu không nhờ Cuốn sách nầy chúng ta không thể phân biệt được điều nào là đúng điều nào là sai.  Tôi tin rằng Kinh Thánh là món quà tốt nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người).

Bác học Isaac Newton bảo: “We account the Scriptures of God to be the most sublime philosophy.  I find more sure marks of authenticity in the Bible than in any frofane history what ever.”  (Tạm dịch: Chúng tôi cho rằng Kinh Thánh của Đức Chúa Trời là triết lý trác tuyệt nhất.  Tôi tìm thấy nhiều bằng chứng chắc chắn xác thật trong Kinh Thánh hơn bất cứ lịch sử báng bổ thần thánh nào.)

Triết gia Immanuel Kant thì nói: “The existence of the Bible as a book for the people is the greatest benefit which the human race has ever experienced.” (Tạm dịch: Sự hiện hữu của Kinh Thánh như một quyển sách cho nhân loại là lợi ích lớn nhất mà loài người từng được kinh nghiệm.)

Văn hào Leo Tolstoy viết: “Without the Bible the education of a child in the present state of society is impossible.” (Tạm dịch: Nếu không có Kinh Thánh thật không thể nào giáo dục một đứa trẻ trong tình trạng xã hội hiện tại được.)

Văn hào Charles Dickens lại bảo: “It is the best Book that ever was or ever will be in the world.” (Tạm dịch: Đó là Cuốn Sách tốt nhất đã có và sẽ có trên thế giới).

Những người khôn ngoan trí thức trong lịch sử nhân loại xưa nay đã nhận xét như thế về Kinh Thánh thì chúng ta há không thấy Kinh Thánh là cuốn sách quý báu nhất đáng cho chúng ta phải đọc, học, suy gẫm, và làm theo sao?

Nếu lâu nay bạn thờ ơ chễnh mãng trong sự học hỏi Lời Chúa, mong rằng từ nay bạn hãy quyết định chăm chỉ học hỏi Lời Ngài.  Kinh Thánh chính là kho tàng vô giá đang chờ bạn khai phá.  Việc đầu tiên là: nếu bạn chưa có Kinh Thánh, hãy tìm mua một cuốn ngay.  Mua một cuốn Kinh Thánh cho mình là sử dụng tiền bạc rất có ý nghĩa vậy.

Mục Sư Đặng Ngọc Báu
Nguyệt San Linh Lực (01/10/2002)


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top