Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Bài Học Về Mẹ Trong Kinh Thánh

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Bài Học Về Mẹ Trong Kinh Thánh

Tựa đề: Bài Học Về Mẹ Trong Kinh Thánh
Kinh Thánh: Ê-sai 1:2-4; 66:12-13

Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu
Garden Grove United Methodist Church, California
Chúa Nhật 9/5/2021

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top