Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Save Us – Jesus Triumphal Entry

Save Us – Jesus Triumphal Entry

Tựa đề: Ơn Cứu Chuộc
Nguyên tác: Save Us – Jesus Triumphal Entry
Nhạc và lời: Dave Lubben (1998)
Lời Việt: Siôn (2015)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top