Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 184

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 184

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 184

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:

Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top