Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 260

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 260


Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:

Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top