Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Chuẩn Bị Cho Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội Lần Thứ 47

Chuẩn Bị Cho Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội Lần Thứ 47

Chuẩn bị cho  Hội Đồng Tổng Liên Hội Lần Thứ 47
18-21/7/2017 – Sài Gòn, Việt Nam

Tài liệu: Phòng Truyền Thông Tổng Liên Hội
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Miền Nam

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top