Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đoàn Hưng Linh: Yêu Kẻ Thù

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Yêu Kẻ Thù

Tựa đề: Yêu Kẻ Thù
Kinh Thánh: Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:43-48
Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh
Video:  Hội Thánh Thanh Lễ Westminster, California 
Chúa Nhật 24/7/2021

Ma-thi-ơ 5:43-48

43. “Các ngươi đã nghe lời phán rằng: ‘Hãy thương yêu người lân cận của mình, và ghét kẻ thù của mình.’ 44. Nhưng Ta nói cùng các ngươi: Hãy thương yêu kẻ thù của mình và cầu nguyện cho kẻ bách hại các ngươi, 45. để các ngươi được trở thành những người con của Cha của các ngươi, là Đấng đang ở trên trời, bởi vì Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc lên cho kẻ gian ác lẫn người lương thiện, và ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính. 46. Nếu các ngươi chỉ yêu thương những ai yêu thương mình thì có gì đáng khen đâu? Không phải những người thu thuế cũng làm như vậy hay sao? 47. Nếu các ngươi chỉ chào hỏi những anh em của mình, thì các ngươi có gì trỗi hơn đâu? Không phải những người ngoại quốc cũng làm như vậy hay sao? 48. Vì vậy, các ngươi phải trở nên toàn vẹn như Cha của các ngươi ở trên trời là toàn vẹn.”

Bản Dịch Việt Ngữ (2020)

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top