Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Xem Trái Biết Cây

Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Xem Trái Biết Cây

Bài giảng: Xem Trái Biết Cây
Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:17-32
Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh 
Chúa Nhật 7/4/2024
Hội Thánh Thanh Lễ Wesminster, California


Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

 

 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top