Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Trong Cuộc Sống Chung

Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Trong Cuộc Sống Chung

Bài giảng: Trong Cuộc Sống Chung
Kinh Thánh: Phi líp 1:9-11
Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh 
Chúa Nhật 10/12/2023
Hội Thánh Thanh Lễ Wesminster, California

Bản Dịch Mới

9 Điều tôi cầu xin là tình yêu thương của anh chị em ngày càng gia tăng cùng với sự hiểu biết và tất cả nhận thức, 10để anh chị em nhận biết điều gì là tốt đẹp nhất và được trong sạch, không có gì đáng trách cho đến ngày của Chúa Cứu Thế; 11Được đầy trái công chính bởi Chúa Cứu Thế Giê-su để tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời.

Bản Dịch Việt Ngữ

9. Và tôi cầu nguyện điều nầy để tình yêu của anh em càng lúc càng gia tăng – trong tri thức và trong tất cả nhận thức – 10. để anh em xác định điều gì là tốt nhất, khiến anh em có thể được tinh khiết và toàn vẹn trong ngày của Đấng Christ, 11. được đầy trái công chính qua Đức Chúa Jesus Christ, đem vinh quang và chúc tụng cho Đức Chúa Trời.


Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

 

 

 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top