Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đoàn Hưng Linh: Tinh Luyện Để Nên Thánh

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Tinh Luyện Để Nên Thánh

Tựa đề: Tinh Luyện Để Nên Thánh
Kinh Thánh: Kinh Thánh: 1 Phi e rơ 1:13-16
Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh
Video:  Hội Thánh Thanh Lễ Westminster, California 
Chúa Nhật 24/10/2021
Video bắt đầu lúc 18:30

1 Phi e rơ 1:13-16

Khuyên Sống Thánh Khiết

13. Vì vậy hãy nai nịt tâm trí của anh em, hãy tỉnh táo, hãy đặt hy vọng hoàn toàn vào ân điển sẽ được đem đến cho anh em khi Ðức Chúa Jesus Christ hiện ra; 14. giống như những đứa con biết vâng lời, anh em đừng làm theo những đòi hỏi của dục vọng trước kia, vào lúc anh em còn trong sự mê muội; 15. nhưng hãy giống như Ðấng đã gọi anh em là thánh, anh em cũng phải nên thánh trong mọi cách cư xử của mình, 16. bởi vì có lời chép: “Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh.”

Bản Dịch Việt Ngữ (2020)

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top