Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đoàn Hưng Linh: Tinh Luyện Bởi Hoạn Nạn

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Tinh Luyện Bởi Hoạn Nạn

Tựa đề: Tinh Luyện Bởi Hoạn Nạn
Kinh Thánh: Kinh Thánh: 1 Phi e rơ 1:6-9
Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh
Video:  Hội Thánh Thanh Lễ Westminster, California 
Chúa Nhật 24/10/2021
Video bắt đầu lúc 18:30

1 Phi e rơ 1:6-9

6. Anh em hãy vui mừng trong việc này, dù hiện tại, nếu cần, anh em phải chịu khổ ít lâu bởi những thử thách khác nhau, 7. để đức tin được thử luyện của anh em quý hơn vàng đang bị hủy hoại và được tinh luyện bởi lửa, để rồi sẽ nhận được sự khen ngợi, tôn trọng, và vinh quang vào lúc Ðức Chúa Jesus Christ hiện đến; 8. Ngài là Ðấng anh em yêu mến mặc dù chưa thấy, là Đấng bây giờ chưa gặp, anh em đang tin cậy Ngài với niềm hân hoan rạng ngời không thể tả, 9. anh em đang nhận kết quả từ đức tin của mình, đó là sự cứu rỗi linh hồn.

Bản Dịch Việt Ngữ (2020)

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top