Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Tiếp Nhận Nhau

Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Tiếp Nhận Nhau

Bài giảng: Tiếp Nhận Nhau
Kinh Thánh: Rô-ma 14:1-12
Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh
Chúa Nhật 23/1/2022

Đừng xét đoán

1. Hãy chấp nhận những người kém đức tin; đừng tranh luận về lý lẽ. 2. Có người tin rằng ăn được mọi thứ; nhưng người khác, là người yếu đuối, chỉ ăn rau. 3. Người ăn đừng khinh người không ăn; và người không ăn đừng xét đoán người ăn, bởi vì Ðức Chúa Trời đã chấp nhận người đó. 4. Bạn là ai mà xét đoán đầy tớ của người khác? Người đó đứng hay ngã, đó là việc của chủ người đó. Nhưng người đó sẽ đứng, bởi vì Chúa có quyền cho người đó đứng. 5. Có người cho rằng ngày nầy tốt hơn ngày khác, trong khi người khác cho rằng mọi ngày đều như nhau. Mỗi người, trong trí mình như thế nào, hãy giữ như vậy. 6. Người giữ ngày, là giữ vì Chúa; và người không giữ ngày, cũng không giữ vì Chúa; người ăn, là ăn vì Chúa, bởi vì người tạ ơn Đức Chúa Trời; người không ăn cũng không ăn vì Chúa, và người đó cũng tạ ơn Đức Chúa Trời.

7. Bởi vì không ai trong chúng ta vì chính mình mà sống, và không ai trong chúng ta vì chính mình mà chết. 8. Vì trong cả hai trường hợp, nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Cho nên, trong cả hai trường hợp, dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. 9. Chính vì vậy Ðấng Christ đã chết và đã sống lại, để Ngài có thể làm Chúa của cả người chết lẫn người sống.

10. Như vậy, tại sao bạn xét đoán anh em mình; hay là bạn, tại sao bạn khinh anh em mình? Bởi vì tất cả chúng ta đều sẽ ứng hầu trước tòa án của Ðức Chúa Trời, 11. như đã chép rằng: “Chúa phán: Thật như Ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước Ta, và mọi lưỡi sẽ xưng nhận với Ðức Chúa Trời.’” 12. Vì vậy, mỗi chúng ta sẽ tường trình, về chính mình, với Đức Chúa Trời.

Ðừng gây vấp phạm

13. Vì vậy, chúng ta đừng đoán xét nhau nữa; nhưng hãy quyết định như thế nầy: tôi sẽ không đặt vật gây vấp váp hay lưới bẫy trước anh em mình. 14. Trong Chúa, là Ðức Chúa Jesus, tôi biết và tôi được thuyết phục để hiểu rằng không có vật gì tự nó là không thanh sạch; nhưng bất kỳ điều gì là không thanh sạch, đối với người nào nghĩ nó là không thanh sạch.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành (2022)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top