Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Thờ Phượng Chân Thần

Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Thờ Phượng Chân Thần

Bài giảng: Thờ Phượng Chân Thần
Kinh Thánh: Xuất 20:3-4; Giăng 4:23-24; I Cô-rinh-tô 3:16-17; Ê-phê-sô 2:19-22
Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh 
Chúa Nhật 7/1/2024
Hội Thánh Thanh Lễ Wesminster, California


Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top