Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đoàn Hưng Linh: Thách Thức Thời Đại

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Thách Thức Thời Đại

Tựa đề: Thách Thức Thời Đại
Kinh Thánh: Giăng 1:35​-42
Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh
Video:  Hội Thánh Thanh Lễ Westminster, California 
Chúa Nhật 20/1/2021

Chúa gọi các môn đồ đầu tiên

Hôm sau, Giăng lại đứng tại đó với hai môn đồ của mình. Khi nhìn thấy Đức Chúa Jesus đang đi, ông nói: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời!” Hai môn đồ nghe ông nói, liền đi theo Đức Chúa Jesus.

Nhưng Đức Chúa Jesus quay lại, thấy họ đi theo, thì hỏi: “Các ngươi tìm ai?”

Họ thưa: “Ra-bi! – nghĩa là Thầy – Thầy ở đâu?”

Ngài nói với họ: “Hãy đến rồi các ngươi sẽ thấy.”

Họ đến và thấy chỗ Ngài đang ở; và họ ở lại với Ngài trong ngày hôm đó. Lúc ấy vào khoảng bốn giờ chiều.

Một trong hai người đã nghe Giăng nói và đi theo Ngài là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ. Trước tiên, ông tìm anh mình là Si-môn Phi-e-rơ và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” – nghĩa là Đấng Christ. Ông dẫn anh mình đến với Đức Chúa Jesus. Đức Chúa Jesus nhìn ông và phán: “Ngươi là Si-môn, con của Giăng, ngươi sẽ được gọi là Sê-pha”, nghĩa là Phi-e-rơ.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top