Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đoàn Hưng Linh: Tạo Vật Mới

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Tạo Vật Mới

Sứ điệp: Tạo Vật Mới
Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 5:1-21
Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh
Video:  Hội Thánh Thanh Lễ Westminster, California 
Chúa Nhật 11/10/2020

1. Chúng ta biết rằng nếu căn nhà của chúng ta ở dưới đất – là một căn lều – bị phá hủy, thì chúng ta có một tòa nhà vĩnh cửu ở trên trời, không bởi tay của loài người nhưng đến từ Đức Chúa Trời. 2. Và thật vậy, chúng ta than thở tại đây, mong chờ được trang phục cùng với chỗ ở của chúng ta ở trên trời. 3. Vì thật như vậy, nếu được trang phục, chúng ta sẽ không thấy bị trần trụi. 4. Bởi vì đang khi còn ở trong căn lều, chúng ta than thở dưới những gánh nặng, chúng ta không muốn cởi bỏ, nhưng muốn được trang phục, để cho điều phải chết bị nuốt bởi sự sống.

5. Đấng đã chuẩn bị chính điều nầy cho chúng ta là Đức Chúa Trời, đã ban Thánh Linh làm vật bảo chứng cho chúng ta. 6. Vì vậy, chúng ta luôn tin tưởng và biết rằng, khi còn ở trong căn nhà là thân thể nầy, chúng ta xa cách Chúa; 7. bởi vì chúng ta bước đi bằng đức tin, chứ không bởi nhìn thấy. 8. Bây giờ, chúng ta tin tưởng và thỏa lòng, ước gì được rời khỏi thân thể nầy, và được về nhà ở với Chúa thì tốt hơn.

9. Cho nên, bất kể là đang ở trong nhà hay đang xa cách, mục đích của chúng ta vẫn là làm hài lòng Ngài. 10. Bởi vì tất cả chúng ta đều phải khai trình công việc của mình trước tòa án của Đấng Christ, để mỗi người có thể nhận lại những gì, tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác.

11. Vì biết như vậy, do kính sợ Chúa, chúng tôi cố gắng thuyết phục nhiều người đến với Đức Chúa Trời, chúng tôi đã công bố rõ ràng; và bây giờ tôi hy vọng lương tâm của anh em cũng hiểu rõ. 12. Chúng tôi không giới thiệu chính mình với anh em một lần nữa, nhưng muốn dành cho anh em một cơ hội hãnh diện về chúng tôi, để anh em có thể trả lời cho những người chỉ tự hào về bề ngoài, nhưng không có ở trong lòng. 13. Bởi vì nếu chúng tôi cuồng nhiệt, đó là vì Đức Chúa Trời; hoặc nếu chúng tôi điềm tĩnh, đó là vì anh em.

14. Tình yêu của Đấng Christ buộc chúng tôi đến kết luận nầy: vì có một Đấng đã chết thay cho mọi người, cho nên mọi người đều đã chết. 15. Và bởi vì Ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho họ.

16. Vì vậy, kể từ nay, chúng tôi không đánh giá một người nào theo xác thịt. Mặc dù chúng tôi đã từng đánh giá Đấng Christ theo xác thịt, nhưng bây giờ không còn đánh giá Ngài như vậy nữa. 17. Vì vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì là một tạo vật mới – những gì xưa cũ đã qua – kìa, đã trở nên mới.

18. Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã phục hòa chúng ta với chính Ngài, và ban cho chúng ta chức vụ hòa giải. 19. Thật vậy, Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ đã làm cho thế gian được hòa giải với Ngài – bất kể tội lỗi của họ, và đặt trong chúng ta sứ điệp hòa giải.

20. Vì vậy, chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ, và giống như là Đức Chúa Trời đang khuyên mời qua chúng tôi, chúng tôi nhân danh Đấng Christ nài khuyên: Hãy làm hòa lại với Đức Chúa Trời.

21. Đấng không hề biết tội lỗi, đã trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Ngài chúng ta được trở nên công chính thuộc về Đức Chúa Trời.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top