Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Tăng Trưởng

Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Tăng Trưởng

Bài giảng: Tăng Trưởng
Kinh Thánh: Hê bơ rơ 5:11-14; Ê phê sô 4:11-16; I Cô rinh tô 13:11
Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh 
Chúa Nhật 28/1/2024
Hội Thánh Thanh Lễ Wesminster, California


Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top