Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Sống Thời Ly Loạn

Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Sống Thời Ly Loạn

Bài giảng: Sống Thời Ly Loạn
Kinh Thánh: Đa-ni-ên 1:17-21
Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh 
Chúa Nhật 10/9/2023
Hội Thánh Thanh Lễ Wesminster, California

Kinh Thánh: Đa-ni-ên 1:17-21

17. Về phần bốn thanh niên nầy, Ðức Chúa Trời đã ban cho họ tri thức và sự thông hiểu mọi lãnh vực văn chương và chuyên môn. Ða-ni-ên thậm chí được ban cho khả năng thấu hiểu tất cả các khải tượng và chiêm bao. 18. Khi đến thời hạn vua đã định phải trình diện, quan chỉ huy các thái giám đem họ đến trước Nê-bu-cát-nết-sa. 19. Vua nói chuyện với họ, và ông thấy chẳng ai có thể sánh bằng Ða-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên, và A-xa-ria; vì vậy họ đứng chầu trước mặt vua. 20. Và về sự hiểu biết trong tất cả những vấn đề tri thức, khi vua hỏi họ, ông thấy họ giỏi gấp mười lần so với tất cả các thuật sĩ và chiêm tinh gia trong toàn vương quốc. 21. Và Ða-ni-ên tiếp tục ở đó cho đến năm đầu của triều vua Si-ru.


Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top