Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Phục Hồi Tình Người

Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Phục Hồi Tình Người

Bài giảng: Phục Hồi Tình Người 
Kinh Thánh: Rô-ma 12:9-21
Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh
Chúa Nhật 16/1/2022

Nếp Sống Yêu Thương

9. Tình yêu phải chân thật. Hãy ghét điều ác, gắn bó với điều lành. 10. Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em; hãy tôn trọng nhau. 11. Hãy chuyên cần, đừng lười biếng; hãy có tinh thần nhiệt thành, hãy phục vụ Chúa. 12. Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong hoạn nạn, kiên trì trong sự cầu nguyện. 13. Hãy cung ứng nhu cầu cho các thánh đồ; hãy hiếu khách.

14. Hãy chúc phước cho những người bách hại anh em, hãy chúc phước và đừng nguyền rủa. 15. Hãy vui với người vui, và khóc với người khóc. 16. Hãy sống hòa hợp với nhau, đừng có ý tưởng cao ngạo, nhưng hòa mình với những người thấp kém. Ðừng tự cho mình là khôn ngoan.

17. Ðừng lấy ác trả ác cho ai, phải thể hiện sự công chính trước mọi người. 18. Nếu có thể được, anh em hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người.

19. Anh em yêu dấu, đừng tự báo thù, nhưng hãy nhường chỗ cho cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời, bởi vì có chép rằng: “Sự báo thù thuộc về Ta; Ta sẽ báo trả – Chúa phán vậy.” 20. Nhưng “nếu kẻ thù của con có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; vì làm như vậy khác nào con chất những than lửa trên đầu nó.”

21. Ðừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành (2022)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top