Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Mục sư Đoàn Hưng Linh: Nguy Cơ Lạnh Nhạt

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Nguy Cơ Lạnh Nhạt

Sứ điệp: Nguy Cơ Lạnh Nhạt
Kinh Thánh: Khải Huyền 3:14-22
Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh
Video:  Hội Thánh Thanh Lễ Westminster, California 
Chúa Nhật 23/8/2020

Thư gửi cho Hội Thánh Lao-đi-xê

Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Lao-đi-xê rằng: Đấng A-men Đấng làm chứng thành tín và chân thật là cội nguồn công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời phán những điều này:

Ta biết những công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ta ước gì ngươi nóng hay lạnh thì hơn. Vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, cho nên Ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng Ta. Ngươi nói: Tôi giàu, tôi đã phát đạt giàu có rồi, tôi không cần gì nữa. Nhưng ngươi không biết rằng mình đang cùng khổ, đáng thương, nghèo ngặt, đui mù, và lõa lồ. Vì vậy, Ta khuyên ngươi hãy mua vàng đã được thử lửa của Ta để ngươi có thể được giàu có; cùng những trang phục màu trắng để ngươi có thể mặc vào và sự lõa lồ của ngươi không bị thổ lộ; cùng thuốc để xức vào mắt của ngươi để ngươi có thể nhìn thấy. Những người Ta yêu thì Ta quở trách và sửa phạt; vì vậy, hãy sốt sắng và ăn năn. Nầy, Ta đứng tại cửa và gõ; nếu ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào cùng người, ăn bữa tối với người, và người với Ta. Người nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngôi của Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngôi của Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các Hội Thánh.

Bản Dịch Đại Chúng

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top