Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đoàn Hưng Linh: Nguy Cơ Lầm Lạc

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Nguy Cơ Lầm Lạc

Sứ điệp: Nguy Cơ Lầm Lạc
Kinh Thánh: Khải Huyền 2:1-7 – Bản Dịch 2011
Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh

Khải Huyền 2:1-7

Sứ Ðiệp cho Hội Thánh Ê-phê-sô

1 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Ê-phê-sô:

Ðấng cầm trong tay phải bảy ngôi sao, Ðấng đi giữa bảy cây đèn bằng vàng, phán thế này:

2 ‘Ta biết các công việc của ngươi, sự khó nhọc của ngươi, và sự chịu đựng của ngươi. Ta biết ngươi không thể dung túng những kẻ gian tà; ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ, mà kỳ thật không phải là sứ đồ, và ngươi đã nhận ra chúng là những kẻ lừa dối. 3 Ngươi đã kiên trì chịu đựng và chịu khổ vì danh Ta, và không nản lòng thối chí. 4 Nhưng Ta có điều này trách ngươi, ấy là ngươi đã bỏ tình yêu ban đầu. 5 Vậy hãy nhớ lại, xem ngươi đã sa ngã từ đâu, hãy ăn năn, và làm lại những việc ngươi đã làm lúc ban đầu. Nếu không, Ta sẽ đến với ngươi và cất cây đèn của ngươi khỏi chỗ của nó, trừ phi ngươi ăn năn. 6 Nhưng ngươi có được điều này, đó là ngươi ghét những việc của những kẻ theo Ni-cô-la, là những kẻ Ta cũng ghét.’

7 Ai có tai hãy nghe những gì Ðức Thánh Linh phán với các hội thánh. Người nào thắng, Ta sẽ cho ăn trái của cây sự sống trong vườn vĩnh phước của Ðức Chúa Trời.”

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top