Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đoàn Hưng Linh: Nguy Cơ Hữu Danh Vô Thực

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Nguy Cơ Hữu Danh Vô Thực

Sứ điệp: Nguy Cơ Hữu Danh Vô Thực
Kinh Thánh: Khải Huyền 3:1-6
Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh
Video:  Hội Thánh Thanh Lễ Westminster, California 
Chúa Nhật 9/8/2020

Sứ Ðiệp cho Hội Thánh Sạt-đe

1 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Sạt-đe:

Ðấng có bảy vị Thần của Ðức Chúa Trời và có bảy ngôi sao phán thế này:

‘Ta biết các công việc của ngươi. Ngươi có tiếng là sống mà là chết. 2 Hãy tỉnh thức và hãy củng cố những gì sắp chết còn sót lại, vì Ta chưa thấy các công việc của ngươi được hoàn hảo trước mặt Ðức Chúa Trời của Ta. 3 Vậy hãy nhớ lại những gì ngươi đã tiếp nhận và nghe, hãy giữ lấy và ăn năn. Vì nếu ngươi không tỉnh thức, Ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi sẽ không biết giờ nào Ta đến với ngươi. 4 Dầu vậy ở Sạt-đe ngươi có vài người không làm bẩn y phục mình. Họ sẽ mặc y phục trắng và đi với Ta, vì họ thật xứng đáng. 5 Người nào thắng sẽ được mặc y phục trắng như thế. Ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sách sự sống. Ta sẽ xưng tên người ấy trước mặt Cha Ta và trước mặt các thiên sứ của Ngài.’

6 Ai có tai hãy nghe những gì Ðức Thánh Linh phán với các hội thánh.”

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top