Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Khôi Phục Hy Vọng Về Nhau

Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Khôi Phục Hy Vọng Về Nhau

Bài giảng: Khôi Phục Hy Vọng Về Nhau
Kinh Thánh: Phi líp 1:1-8
Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh 
Chúa Nhật 26/11/2023
Hội Thánh Thanh Lễ Wesminster, California

Phi líp 1:1-8

1. Phao-lô và Ti-mô-thê – là những tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ – gởi cho toàn thể thánh đồ trong Đức Chúa Jesus Christ tại Phi-líp, cùng các giám mục và các chấp sự.

2. Nguyện xin ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta, và Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng anh em.

3. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi mỗi khi tôi nhớ đến anh em. 4. Mọi lời cầu nguyện của tôi cho tất cả anh em luôn luôn là lời cầu nguyện với niềm vui 5. bởi vì sự cộng tác của anh em trong Phúc Âm từ ngày đầu cho đến bây giờ. 6. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em sẽ hoàn tất việc đó trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ.

7. Tôi nghĩ về tất cả anh em như vậy là đúng bởi vì anh em luôn ở trong lòng của tôi – cả khi tôi bị xiềng xích, hay lúc biện hộ và xác quyết Phúc Âm – tất cả anh em là những người cùng chia sẻ ân điển với tôi. 8. Đức Chúa Trời làm chứng là tôi nhớ tất cả anh em biết chừng nào trong tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ.

Bản Dịch Việt Ngữ 


Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

 

 

 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top