Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đoàn Hưng Linh: Hãy Theo Ta

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Hãy Theo Ta

Tựa đề: Hãy Theo Ta
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 10:16
Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh
Video:  Hội Thánh Thanh Lễ Westminster, California 
Chúa Nhật 14/4/2021

“Này, Ta sai các ngươi ra đi như chiên giữa bầy muông sói. Vậy hãy khôn lanh như rắn và đơn sơ như bồ câu. ” (Ma-thi-ơ 10:16)

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top