Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Đồng Ngồi Với Chúa

Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Đồng Ngồi Với Chúa

Bài giảng: Đồng Ngồi Với Chúa
Kinh Thánh: Ê phê sô 1:3-14
Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh 
Chúa Nhật 18/2/2024
Hội Thánh Thanh Lễ Wesminster, California


Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

 

 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top