Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Điều Răn Mới

Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Điều Răn Mới

Bài giảng: Điều Răn Mới
Kinh Thánh: Giăng 13:34-35; 15:9-13; I Giăng 2:8-11; 3:19-22
Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh 
Chúa Nhật 21/1/2024
Hội Thánh Thanh Lễ Wesminster, California


Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top