Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đoàn Hưng Linh: Đề Phòng Biến Chất

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Đề Phòng Biến Chất

Tựa đề: Đề Phòng Biến Chất
Kinh Thánh: Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:1-4, 7-8, 16-18
Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh
Video:  Hội Thánh Thanh Lễ Westminster, California 
Chúa Nhật 1/8/2021

Ma-thi-ơ 6:1-4, 7-8, 16-18

Về việc từ thiện

1. “Hãy thận trọng, đừng phô trương sự công chính của mình trước mặt nhiều người với mục đích để cho họ nhìn thấy; nếu không, các ngươi sẽ không được phần thưởng từ Cha của các ngươi ở trên trời.”

2. “Vì vậy, khi ngươi làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt mình, như những người đạo đức giả đang làm trong các nhà hội và trong các đường phố để họ được người ta khen ngợi. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Những người đó đã nhận được phần thưởng của họ rồi. 3. Nhưng khi ngươi làm việc từ thiện, đừng cho tay trái của ngươi biết tay phải của ngươi làm điều gì 4. để việc từ thiện của ngươi được kín đáo. Và Cha của ngươi, là Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi.”

7. Khi cầu nguyện, đừng lập đi lập lại những lời vô ích như những người ngoại đạo; bởi vì họ nghĩ rằng nhờ nhiều lời thì sẽ được lắng nghe. 8. Do đó, đừng cầu nguyện giống như họ, bởi vì Cha của các ngươi biết các ngươi cần gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài. 

Về việc kiêng ăn

16. “Khi các ngươi kiêng ăn, đừng tỏ vẻ ảm đạm như những người đạo đức giả, bởi vì họ làm bộ thiểu não để những người khác biết họ đang kiêng ăn. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, những người đó đã nhận được phần thưởng của họ rồi. 17. Nhưng khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt, 18. để ngươi không thể hiện cho người ta là ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ với Cha của ngươi, là Đấng hiện diện ở nơi kín đáo, và Cha của ngươi, là Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi.”

Bản Dịch Việt Ngữ (2020)

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top