Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đoàn Hưng Linh: Con Đường Thoát Thân

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Con Đường Thoát Thân

Tựa đề: Con Đường Thoát Thân
Kinh Thánh: Giăng 20:19-31
Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh
Video:  Hội Thánh Thanh Lễ Westminster, California 
Chúa Nhật 14/3/2021

Đức Chúa Jesus hiện ra với các môn đồ

19. Chiều tối cùng ngày hôm ấy, là ngày thứ nhất trong tuần lễ, các cửa, nơi các môn đồ đang ở, đều đóng lại bởi vì sợ những người Do Thái. Đức Chúa Jesus đã đến, đứng ở giữa, và Ngài nói với họ: “Bình an cho các ngươi!” 20. Nói xong, Ngài cho họ xem cả hai tay và hông của Ngài. Các môn đồ thật vui mừng khi gặp Chúa.

21. Do đó, Ngài lại nói với họ: “Bình an cho các ngươi! Như Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi như vậy.” 22. Nói xong, Ngài hà hơi trên họ và nói với họ: “Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. 23. Nếu các ngươi tha tội cho những ai, họ sẽ được tha; nếu các ngươi cầm giữ của những người nào, thì họ sẽ bị cầm lại.”

24. Nhưng Thô-ma, còn gọi là Đi-đim, là một trong mười hai sứ đồ, không có ở đó với họ lúc Đức Chúa Jesus đến. 25. Vì vậy khi các môn đồ khác nói với ông: “Chúng tôi đã thấy Chúa.” Nhưng ông không tin họ. “Nếu tôi không thấy các dấu đinh trong những bàn tay của Ngài, và không đặt những ngón tay của tôi vào những dấu đinh, và không đặt bàn tay của tôi vào hông của Ngài, thì tôi sẽ không tin.”

26. Tám ngày sau, các môn đồ của Ngài lại họp bên trong một lần nữa, và Thô-ma cũng có ở đó với họ. Dù các cửa đều đóng, Đức Chúa Jesus đến. Ngài đã đứng ở giữa và nói: “Bình an cho các ngươi!”

27. Rồi Ngài nói với Thô-ma: “Hãy đặt ngón tay của con vào đây, và xem bàn tay của Ta; và hãy đưa bàn tay của con ra, rồi đặt vào hông của Ta. Đừng vô tín, nhưng hãy tin!”

28. Thô-ma trả lời và nói với Ngài: “Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời của con!”

29. Đức Chúa Jesus nói với ông: “Vì con thấy Ta nên con tin. Phước cho những người không thấy nhưng tin.”

30. Thật ra Đức Chúa Jesus còn làm nhiều dấu lạ khác trước sự hiện diện của các môn đồ của Ngài nhưng những điều đó đã không được ghi chép trong sách nầy. 31. Tuy nhiên, những việc nầy được ghi chép để anh em có thể tin rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì có được sự sống trong danh của Ngài.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top