Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Chứng Tỏ Khí Phách Trượng Phu

Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Chứng Tỏ Khí Phách Trượng Phu

Bài giảng: Chứng Tỏ Khí Phách Trượng Phu
Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 16:13
Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh 
Chúa Nhật 16/6/2024
Hội Thánh Thanh Lễ Wesminster, California


Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

 

 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top