Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Chúng Ta Nín Lặng Sao!

Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Chúng Ta Nín Lặng Sao!

Bài giảng: Chúng Ta Nín Lặng Sao!
Kinh Thánh: II Các Vua 6:24-30; 7:3-9
Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh 
Chúa Nhật 10/2/2024
Hội Thánh Thanh Lễ Wesminster, California


Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

 

 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top