Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Evan Lee Dahl: Bước Trong Ánh Sáng

Mục sư Evan Lee Dahl: Bước Trong Ánh Sáng

Tựa đề: Bước Trong Ánh Sáng
Kinh Thánh: Giăng 8:12​-30
Diễn giả: Mục sư Evan Lee Dahl
Video:  Hội Thánh Thanh Lễ Westminster, California 
Chúa Nhật 21/4/2021

Đức Chúa Jesus là ánh sáng của thế gian

Đức Chúa Jesus lại nói với họ rằng: “Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống.”

Do đó, những người Pha-ri-si đã nói với Ngài: “Thầy tự làm chứng cho chính mình, cho nên lời chứng của Thầy không xác thực.”

Đức Chúa Jesus trả lời và nói với họ: “Cho dù Ta tự làm chứng cho mình, thì lời chứng của Ta vẫn xác thực, bởi vì Ta biết mình từ đâu đến và sẽ đi đâu. Nhưng các ngươi không biết Ta đến từ đâu và sẽ đi đâu. Các ngươi xét đoán theo xác thịt, còn Ta không xét đoán ai. Tuy nhiên, nếu Ta xét đoán thì sự xét đoán của Ta vẫn xác thực, bởi vì Ta không phải chỉ có một mình, nhưng Ta cùng với Cha, là Đấng đã sai Ta. Hơn nữa, trong luật pháp của các ngươi có chép rằng: Lời chứng của hai người là xác thực. Ta, là người làm chứng cho chính mình, và Cha, là Đấng đã sai Ta, cũng làm chứng cho Ta.”

Vì vậy, họ nói với Ngài: “Cha của Thầy ở đâu?” Đức Chúa Jesus trả lời: “Các ngươi không biết Ta, cũng không biết Cha của Ta. Nếu các ngươi biết Ta, thì cũng biết Cha của Ta nữa.”

Ngài phán những lời nầy tại nơi thu ngân, lúc đang giảng dạy trong đền thờ. Tuy nhiên không ai bắt Ngài, bởi vì giờ của Ngài chưa đến.

Ngài lại nói cùng họ rằng: “Ta sẽ đi, rồi các ngươi sẽ tìm kiếm Ta, nhưng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của mình. Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được.”

Do đó, những người Do Thái đã nói: “Ông ấy nói: ‘Nơi Ta đi, các ngươi không đến được’, Không lẽ ông ấy sẽ tự tử?”

Sau đó, Đức Chúa Jesus nói với họ: “Các ngươi ra từ dưới, còn Ta đến từ trên. Các ngươi thuộc về thế giới nầy, còn Ta không thuộc về thế giới nầy. Vì vậy, Ta đã bảo với các ngươi rằng: Các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của mình; bởi vì nếu các ngươi không tin Ta là Đấng Hằng Hữu, thì các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của mình.”

Vì vậy, họ hỏi Ngài: “Thầy là ai?”

Đức Chúa Jesus nói với họ: “Là Đấng mà Ta đã nói với các ngươi từ ban đầu. Ta có nhiều điều liên hệ đến các ngươi để nói và để phán xét; nhưng Đấng đã sai Ta đến là thật, và Ta công bố cho thế giới những gì Ta đã nghe nơi Ngài.”

Họ không hiểu rằng Ngài đang nói về Đức Chúa Cha cho họ. Vì vậy, Đức Chúa Jesus nói rằng: “Khi các ngươi treo Con Người lên, lúc ấy các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đấng Hằng Hữu, và biết Ta không tự mình làm điều gì, nhưng chỉ công bố những điều Cha truyền cho Ta. Đấng đã sai Ta vẫn ở với Ta, không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm những điều đẹp lòng Ngài.”

Khi Ngài nói những điều nầy, thì nhiều người tin Ngài.

Bản Dịch Đại Chúng

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top