Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Bám Chặt Lấy Chúa

Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Bám Chặt Lấy Chúa

Bài giảng: Bám Chặt Lấy Chúa
Kinh Thánh: Thi Thiên 131
Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh 
Chúa Nhật 12/11/2023
Hội Thánh Thanh Lễ Wesminster, California


Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

 

 

 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top